بازاریابی شرکت از طریق درصد تخفیف یا به صورت درصدی

کلیه مشتریان شرکت اعم از دانشجویان و کارآفرینان می توانند جهت گرفتن تخفیف نسبت به بازاریابی خدمات شرکت و معرفی سایت و همچنین شماره تلفن و آدرس تلگرامی که در بالای سایت درج گردیده است اقدام نمایند. دانشجویانی که پایان نامه دارند و می خواهند سفارش دهند برای پایان نامه های کارشناسی ارشد در صورت آوردن هر نفر مشتری ۸ درصد تخفیف برای پایان نامه های خود آنها قائل می شود در صورت آوردن ۱۲ مشتری پایان نامه برای شرکت کار آنها رایگان انجام خواهد شد لازم به ذکر است مشتری باید حتما کار را در شرکت سفارش دهد و همچنین تا مرحله آخر انجام پایان نامه کار خویش را به شرکت بسپارد تا تخفیف لازم به مشتری موردنظری که وی را به شرکت معرفی نموده است داده شود.

خلاقیت و ایده ها و طرح های تولیدی و خدماتی شما جهت مطالعه توسط کارشناسان شرکت

دانشجویان و کارآفرینان عزیز می توانند هر گونه خلاقیت و ایده های جدیدی خویش را جهت مطالعه کارشناسان شرکت در داخل فرم مربوطه مطرح نمایند. تا این خلاقیت ها و ایده ها توسط کارشناسان مطالعه گردیده و نظر آنها جهت ایجاد طرح های تولیدی مربوطه به شما اعلام گردد و در صورت دارا بودن توجیه اقتصادی طرح به شما اعلام نمایند همچنین طرح های تولیدی دارای توجیه اقتصادی خلاق می تواند امکان سنجی شوند و جهت ارائه طرح به منظور ایجاد آنها توسط کارشناسان شرکت اعلام گردند.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید