مخصوص سفارش پروژه های رشته های علوم انسانی شامل پایان نامه های رشته های مدیریت در کلیه گرایش ها و مقاطع (شامل مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی، مدیریت MBA و مدیریت آموزشی) ، پایان نامه حسابداری و مهندسی مالی در مقطع کارشناسی ارشد، تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزارهای spss، lisrel، Amos ، minitab، eviews و سایر نرم افزارهای آماری

پروژه و پایان نامه های رشته های علوم انسانی شامل رشته های روانشناسی، جغرافیا و شهرسازی، باستان شناسی و سایر رشته های علوم انسانی در کلیه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید

در حال نمایش یک نتیجه