این قرم مخصوص سفارش پروژه ها و پایان نامه های رشته های مهندسی عمران د ر کلیه گرایش ها اعم از عمران- عمران- عمران آب- سازه های بتنی و سایر رشته های مرتبط می باشد، مهندسی معماری و سایر رشته های مرتبط، سفارش پروژه های مرتبط با نرم افزارهای اتوکد، تردی مکس و سایر نرم افزارهای مرتبط و همچنین سفارشات رشته های هنر و گرافیک و نقاشی می باشد.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید