عنوانشهرک صنعتی جلفا(هادی شهر)
نوع شهرکشهرک
شهرستانجلفا
دهستانشجاع
فاصله تا جاده۰٫۰۰ کیلومتر
فاصله تا گمرک۰٫۰۰ کیلومتر ()
فاصله تا بندر۰٫۰۰ کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان۱۲۷٫۰۰ کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن۰٫۰۰ کیلومتر ( )
فاصله تا شهر۰٫۰۰ کیلومتر

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس

http://isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=708&ostan=&code=01&nid=2A11FF42-FD71-4BC2-B01F-379870605FCA