عنوانشهرک صنعتی تبریز ۴ – سهند
نوع شهرکشهرک
شهرستانتبریز
دهستان۰
فاصله تا جاده۰٫۰۰ کیلومتر
فاصله تا گمرک۰٫۰۰ کیلومتر ()
فاصله تا بندر۰٫۰۰ کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان۳٫۰۰ کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن۰٫۰۰ کیلومتر ( )
فاصله تا شهر۰٫۰۰ کیلومتر

جهت دسترسی به اطلاعات به آدرس زیر

http://isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=708&ostan=&code=01&nid=7612F85D-4EB4-49FC-9603-5F6C8E15F363