عنوانشهرک صنعتی بناب
نوع شهرکشهرک
شهرستانبناب
دهستانبناجوی شمالی
فاصله تا جاده۰٫۰۰ کیلومتر
فاصله تا گمرک۲۵٫۰۰ کیلومتر (مراغه)
فاصله تا بندر۰٫۰۰ کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان۱۲۰٫۰۰ کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن۵٫۰۰ کیلومتر (بناب )
فاصله تا شهر۶٫۰۰ کیلومتر

اطلاعات بیشتر در آدرس زیر

http://isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=708&ostan=&code=01&nid=4F1B7EC1-0B3C-47F3-A77B-8C4DE9B9A8D9