عنوانشهرک صنعتی بعثت
نوع شهرکشهرک
شهرستانشبستر
دهستانچله خانه
فاصله تا جاده۰٫۰۰ کیلومتر
فاصله تا گمرک۰٫۰۰ کیلومتر ()
فاصله تا بندر۰٫۰۰ کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان۲۲٫۰۰ کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن۰٫۰۰ کیلومتر ( )
فاصله تا شهر۰٫۰۰ کیلومتر

جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید

http://isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=708&ostan=&code=01&nid=3B2639FC-6110-4613-9B11-58DCA9C5B27B