عنوان شهرک صنعتی بستان آباد
نوع شهرک شهرک
شهرستان بستان آباد
دهستان ۰
فاصله تا جاده ۲٫۰۰ کیلومتر
فاصله تا گمرک ۸۴٫۰۰ کیلومتر (تبریز)
فاصله تا بندر ۰٫۰۰ کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان ۶۷٫۰۰ کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن ۷۵٫۰۰ کیلومتر (تبریز )
فاصله تا شهر ۳٫۰۰ کیلومتر

جهت دستیابی به اظلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید

http://isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=708&ostan=&code=01&nid=5AA7D00A-0918-4ABD-B80D-A908D70F5F57