ما دانش گسترده ای در مورد توسعه موضوعی تحقیقات بازاریابی کسب و کار به کسب و کار داریم. با این حال ، چگونگی ایجاد ارزش علمی بین بازیگران انسانی و نهادی ، به طور خلاصه ، چگونگی ایجاد و انتشار سهم عمده تحقیقات شناخته شده است. ما این مسئله را با بررسی رابطه بین IMM (مجله مدیریت بازاریابی صنعتی) و جامعه تحقیقاتی IMP (بازاریابی صنعتی و خرید) در ایجاد نظریه بازاریابی B2B از اوایل دهه ۱۹۹۰ تا به امروز بررسی می کنیم. ما استدلال می کنیم که روابط بین جامعه IMP و IMM ، به رهبری پیتر لاپلاکا طی ۲۳ سال گذشته ، یک آزمایشگاه زندگی استثنایی برای مطالعه ارزش آکادمیک در حوزه B2B ارائه می دهد. براساس اسناد و داده های استناد از اواخر دهه ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ ، ما نشان خواهیم داد که چگونه طرفین دانش و ارزش علمی جدیدی را از طریق تعامل فشرده و فعالیتهای مشارکتی برای همدیگر ایجاد کردند. در پایان ، ما در مورد اشکال هماهنگی بین IMM و IMP بحث می کنیم و چشم انداز آینده این رابطه بی نظیر را ارائه می دهیم.