این شماره ویژه مجموعه ای از مقالات برجسته را که از روش شناسی ردیابی چشم استفاده می کنند برای حل مشکلات حل نشده در بازاریابی مبتنی بر توجه (ABM) گردآوری می کند. درک توجه مصرف کنندگان ، چگونگی تأثیر آن بر رفتار آنها و چگونگی پیروزی در رقابت برای جلب توجه اهداف اصلی ABM است. ما ABM را به عنوان یک رشته تعریف می کنیم ، مبانی نظری و روش شناختی آن را تشریح می کنیم ، بینش های ارائه شده توسط این شماره ویژه را خلاصه می کنیم و در مورد چالش ها و سؤالات تحقیق بحث می کنیم.