عنوان به انگلیسی:
A framework of online shopping support for information recommendations
منبع به فرمت apa:
Lin, W. S., Cassaigne, N., & Huan, T. C. (2010). A framework of online shopping support for information recommendations. Expert Systems with Applications, 37(10), 6874-6884.
دانلود مقاله به صورت رایگان
جهت سفارش ترجمه فرم زیر را پر کنید

لطفا صبر کنید