در این نوشتار که با هدف بررسی انواع ویروس ها و برنامه ها و نرم افزارهای مخرب، زیان های اقتصادی آنها و راه های مقابله با آنها تدوین گردیده است. یک ویروس کامپیوتری یک نوع از نرم افزار بدخیم است و برنامه های کامپیوتری آلوده به این نرم افزار شامل فایل های داده یا بخش boot از هارد دیسک می باشد. بنابراین ویروس کامپیوتری یکی از تهدیدات امنیتی اطلاعات عمومی است. امروزه ویروس های کامپیوتری میلیاردها دلار هزینه تولید می کنند. این مقاله به صورت کاربردی و به صورت توصیفی تدوین گردیده است جمع آوری اطلاعات این مقاله به صورت مطالعات کتابخانه ای صورت می گیرد. نتایج نشان می دهد نرم افزارهای مخرب مانند کرم های کامپیوتری، ابزار جریمه، نرم افزارهای جاسوسی، ابزارهای تبلیغاتی مزاحم، اسب های تروجان، logger ها، ریشه کیت ها، کیت های بوت، Object Helper مرورگر مخرب (BHOs) و سایر نرم افزارهای مخرب است. اکثر نرم افزارهای مخرب فعال تهدیدات در واقع برنامه های اسب تروجان و یا کرم های کامپیوتر به جای ویروس های کامپیوتری است.چون کاربران اطلاعات زیادی را به اشتراک می گذارند، اسناد ایمیل را می گیرند و برای گرفتن اسناد از اینترنت استفاده می کنند. ماموریت ویروس ها این است که انتقال از یک برنامه به دیگر و این می تواند از طریق فلاپی دیسک، سایت های FTP ، اینترنت، گروه های خبری و از طریق ایمیل اتفاق افتد بیشترین میزان آلودگی بر پاسخ های انعطاف پذیر سیستم ایمنی بدنه سیستم ها متمرکز شده است، زیرا این مزیت ها موجب می گردد که از مکانیسم های موجود سیستم های کامپیوتری موجود با برداشتن این کاستی ها، امکان پذیر است سیستم های کامپیوتری بسیار امن تر می سازد.