واقعیت افزوده به عنوان یک فناوری تعاملی جدید ظهور کرده است و روش بی سابقه ای آن برای تکمیل محیط فیزیکی با حاشیه نویسی های مجازی ، حالت های خلاقانه ای را برای دسترسی به محتوای مرتبط با تجارت ارائه می دهد. با این حال ، در مورد چگونگی واکنش مصرف کنندگان به ویژگی های آن ، اطلاعات کمی شناخته شده است. این مقاله با مطالعه ویژگیهای رسانه ای فن آوری های تعاملی به واقعیت افزوده (AR) نزدیک می شود و نشان می دهد که تا چه میزان آنها نشانگر برنامه های تجاری فعلی AR هستند. بر اساس بررسی ادبیات در مورد پاسخ مصرف کننده به این ویژگی ها ، تأثیرات بالقوه رسانه ای AR بر رفتار مصرف کننده بحث شده است. سرانجام ، مقاله پیشنهاد تحقیق را برای مطالعه بیشتر این پدیده جدید در بازاریابی ارائه می دهد.