برای اینکه کاملاً جامع باشیم ، استراتژی های مدیریت امنیتی باید شامل جلوگیری از نقض امنیت بینایی – امکان مشاهده جسمی و حتی عکس گرفتن از اطلاعات حساس یا محرمانه باشند. حریم خصوصی بصری یا در انواع مقررات و دستورالعملهای خاص در صنعت مشخص یا ضمنی است ، و یکی از زمینه هایی که توجه قابل توجهی را به خود جلب می کند ، جلوگیری از مشاهده غیرمجاز اطلاعات حساس یا محرمانه در صفحه های دیجیتال است.