در این مقاله ، ما به بررسی کارآیی ابتکاری SOE در چین می پردازیم. کارآیی نوآورانه به بازده ثبت اختراعات به ازای هر دلار هزینه های تحقیق و توسعه اشاره دارد. داده ها حاکی از آن است که شرکتهای کوچک و متوسط ​​اقلیتها نسبت به غیر SOE ها و اکثر شرکتهای غیرمجاز نسبتاً مؤثرتر هستند. راندمان نوآورانه نسبی شرکتهای کوچک اقلیت در بین شرکتهایی که محدودیتهای مالی بالایی دارند ، بیشتر مشهود است. داده ها مطابق با این دیدگاه است که ، در زمینه چینی ، از طریق دسترسی به استعداد ، اتصالات و منابع تکنولوژیکی که نتایج ثبت اختراع کارآمد از هزینه های تحقیق و توسعه را امکان پذیر می کند ، مزایای مطلوبی برای مالکیت جزئی دولت وجود دارد.