در حالی که به خوبی شناخته شده است که قیمت تنها متغیر ترکیبی از بازاریابی است که درآمد ایجاد می کند ، اما همچنین صحیح است که استراتژی های قیمت گذاری از نظر پیچیدگی و فرمولاسیون متنوع هستند. بیش از ۴۰ سال پیش ، قانون تصویب شد که برای تسهیل در تصمیم گیری مصرف کننده ، نیاز به استفاده از قیمت گذاری واحد دارد. از جمله تحقیقات دیگر ، مونرو و لاپلاسا (۱۹۷۲) این پدیده جدید را مورد بررسی قرار دادند. و پس از برخی اختلاف نظرها ، مزایای قیمت گذاری واحد توسط جامعه علمی عمومی تأیید شد. آیا این مزایا در تنظیمات B2B پایدار خواهد بود؟ در نتیجه یافته های این تحقیق ، ما تلفیقی از قیمت گذاری واحد و ارزش محور را به عنوان یک رویکرد جدید پیشنهاد می کنیم. ما آن را واحد قیمت گذاری مبتنی بر ارزش می نامیم. تفاوت اصلی با قیمت گذاری واحد کلاسیک تغییر چشم انداز از هزینه به ارزش درک شده مشتری است. قیمت گذاری مبتنی بر ارزش واحد به تأمین کننده کمک می کند تا سهم عادلانه ای از ارزش ایجاد شده را به خود اختصاص دهد و مراحل خرید مشتریان صنعتی را مستحکم تر و کارآمدتر می کند. پس از بررسی تأثیر مقاله مونرو و لاپلاکا (۱۹۷۲) در تحقیقات قیمت گذاری ، ما در مورد پیامدهای قیمت گذاری مبتنی بر ارزش واحد بحث می کنیم ، ۹ گزاره برای تحقیقات بیشتر ارائه می دهیم و از طریق مطالعه موردی به مزایای پیشنهادی می پردازیم.