عنوان شهرک صنعتی اهر
نوع شهرک شهرک
شهرستان اهر
دهستان گویجه بل
فاصله تا جاده ۰٫۰۰ کیلومتر
فاصله تا گمرک ۱۱۵٫۰۰ کیلومتر (تبریز)
فاصله تا بندر ۰٫۰۰ کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان ۹۳٫۰۰ کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن ۱۱۵٫۰۰ کیلومتر (تبریز )
فاصله تا شهر ۱۵٫۰۰ کیلومتر

چهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید
http://eazar.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=708&ostan=&code=01&nid=24B9A5B5-D3A3-4D5D-87BD-939CD9EBE75C