جذب خودروهای الکتریکی (EV) در سالهای اخیر به سرعت افزایش یافته است. میزان استفاده از EV احتمالاً در آینده نیز افزایش می یابد. در این مرحله ، موضوع استفاده از EV برای اهداف ثانویه به غیر از تحرک و حمل و نقل محبوبیت بیشتری پیدا می کند. در این مقاله به اهمیت طرح های تعرفه ای و رفتار مصرف کننده EV در دستیابی به مدلهای تجاری مانند خودرو به شبکه (V2G) و وسیله نقلیه به خانه (V2H) پرداخته شده است. ما انگلستان (بریتانیا) را به عنوان یک کشور مورد مطالعه مورد بررسی قرار دادیم تا نشان دهیم تعرفه برق و رفتار مصرف کننده چقدر مهم است.