سال انتشار مقاله: ۲۰۱۷

عنوان اصلی مقاله:
Genre crash: The case of online shopping
منبع به فرمت apa:
Andersen, T. H., & van Leeuwen, T. J. (2017). Genre crash: The case of online shopping. Discourse, context & media, 20, 191-203.

دانلود مقاله به صورت رایگان
جهت سفارش ترجمه مقاله فرم زیر را پر نمائید:

لطفا صبر کنید