اخیراً ، با سرعت بخشیدن به توسعه محتوای رسانه ها ، ASMR مبتنی بر شنیداری ، در مرکز خود مرحله مرکزی را طی کرده است. در سال ۲۰۱۰ ، جنیفر آلن برای اولین بار این تعریف را ارائه داد که “ASMR صدای خاصی است که لذت می بخشد” ، و اخیراً از آن به عنوان یک کلمه ابداع شده در بین جوانان استفاده می شود. محرکهای مورد استفاده در بازاریابی ASMR با همراهی محرکهای بصری مطابق با محرکهای شنوایی ، تعهدات بیشتری را در بین مصرف کنندگان ایجاد می کنند. مصرف کنندگان می توانند ضمن لذت بردن از ASMR ، دانش قبلی در مورد برند را بدست آورند ، و حتی می توانند تجربیاتی غیرمستقیم داشته باشند. اهداف این مطالعه: اول ، بررسی ارزش معنی داری ASMR در زمینه حس شنیداری در روزگارهای مدرن است. دوم ، شناسایی ویژگیهای بازاریابی ASMR از طریق تعهد و دلتنگی؛ سوم ، به منظور بررسی اثر بازاریابی ASMR بر مصرف کنندگان.