در طول یک دهه گذشته ، محیط های خرده فروشی چند کاناله ، چندرسانه ای در تنوع ، دامنه و ظرافت رشد کرده اند. با این حال ، تحقیقات در مورد پیامدهای این روند بر رفتار مصرف کننده کمیاب است. ما می خواهیم با ارائه یک رویکرد جامع و در عین حال انعطاف پذیر برای تدوین سوالات پژوهشی مربوط به رفتار مصرف کننده امیدوارکننده در محیط های خرده فروشی چند کاناله و چند رسانه ای ، این نیاز را برطرف کنیم. این رویکرد ، دیدگاه مصرف کننده محور از چند کاناله ، خرده فروشی چندرسانه ای را در پیش گرفته و تعدادی از ابعاد مهم این محیط را مشخص می کند. سپس ما نشان می دهیم که چگونه می توان این رویکرد را از طریق مثالهای خاص شامل حافظه مصرف کننده ، مجموعه محصول و کسب اطلاعات به کار برد. ما با در نظر گرفتن پیامدهای مدیریتی رویکرد پیشنهادی خود نتیجه می گیریم.