رسانه های اجتماعی به ابزاری بازاریابی گسترده برای دستیابی به مشتریان بالقوه تبدیل شده است. به دلیل کم هزینه بودن ، بازاریابی در رسانه های اجتماعی خصوصاً برای فروشندگان مشتری به مشتری (C2C) جذاب است. مشتریان همچنین می توانند با یادگیری درباره محصولات و تعامل با فروشندگان در زمان واقعی ، از بازاریابی رسانه های اجتماعی بهره مند شوند. با این حال ، میکروبلاگینگ های بازاریابی یک فروشنده ممکن است به دلیل تسلط بر فضای اجتماعی به او آتش بسزد. این مقاله با تعریف محبوبیت بازاریابی به عنوان میانگین تعداد لایک هایی که هر فروشنده در هر میکروبلاگینگ مربوط به بازاریابی دریافت می کند و سطح پرخاشگری بازاریابی را به عنوان نسبت میکروبلاگ های مرتبط با بازاریابی وی تعریف می کند ، در این مقاله به صورت تجربی سطح بهینه از پرخاشگری بازاریابی در رسانه های اجتماعی را تعیین می کند تا به دست آورد. حداکثر محبوبیت ما داده های بزرگترین پلت فرم میکروبلاگینگ چین ، سینا ویبو ، و فروشندگان نمونه را از بزرگترین بستر خرید آنلاین C2C چین ، Taobao ، جمع آوری کرده ایم. ما می دانیم که رابطه تجربی بین سطح پرخاشگری بازاریابی و محبوبیت بازاریابی از یک منحنی U شکل معکوس پیروی می کند ، جایی که سطح مطلوب حدود ۳۰٪ است. علاوه بر این ، ما می توانیم اثر اشباع تعداد پیروان را در محبوبیت بازاریابی پس از رسیدن به حدود ۱۰۰۰۰۰ پیدا کنیم. یافته های ما حاکی از آن است که بازاریابی رسانه های اجتماعی نباید از نیازهای اجتماعی مشتریان غافل شود. اندازه گیری ما از پرخاشگری در بازاریابی یک معیار تجارت پویا را برای پزشکان فراهم می کند تا بتوانند روند بازاریابی و تصمیم گیری مدیریتی خود را بهبود بخشند.