تا از قدیما صحبت می شه، پدر و مادرا می گن، یادش بخیر. اون وقتا مگه ما جرئت می کردیم، این طوری با بزرگ ترامون رفتار کنیم. حرمتی بود، احترامی بود، اما الان چی؟ دیگه بزرگی و کوچیکی کنار رفته. دیگه هیچ خبری از احترام به پدر و مادر نیست، در حالی که تا دلتون بخواد آیه و حدیث در مورد احترام به پدر و مادر داریم.
مگه چی شده؟ ما این همه پیشرفت کردیم، پس چرا احترام گذاشتنمون به بزرگ ترا کمتر شده؟
بعضی از ما جوونای نسل سومی، داریم به کجا می ریم؟! می خوایم به چی برسیم؟! هدفمون چیه؟ هدفمون دوری از پدر و مادره؟!
نه، اصلاً خدا نکنه که هدف کسی این باشه.
اینا بخشی از پرسشای برنامه ما هستن که شما جوونا می تونین خودتون جوابشون رو بدین