امروزه در زمینه تکنولوژی شبکه، فناوری محاسبات ابری (رایانش ابری) رشد قابل ملاحظه ای یافته است به طوری که این پیشرفت تکنولوژی ارتباطی بیش از ۵ برابر اینترنت بوده است. محاسبات ابری ساختاری شبیه یک توده ابر دارد، منظور از ابر، مجموعه ای از رایانه های توزیع شده است، که به واسطه آن کاربران می توانند به برنامه های کاربردی از هرجایی از دنیا دسترسی داشته باشند. محاسبات ابری در واقع همان شکل دیگر اینترنت است که به صورت عام و فراگیر در آمده است. (کومار میشرا و همکاران، ۲۰۱۸)
محاسبات ابر یک پارادایم مدرن برای ارائه خدمات از طریق اینترنت است. تعادل بار یک جنبه کلیدی است از محاسبات ابری می باشد که در برخی از گره ها بیش از حد می باشد در حالی که تعادل بار می تواند معیارهای کیفیت خدمات (QoS) را بهبود بخشد، از جمله پاسخ زمان، هزینه، توانایی، عملکرد و استفاده از منابع اینترنت را بهبود بخشد. (جعفری نژاد قمی و همکاران، ۲۰۱۷)
مصرف کنندگان می توانند از طریق دستگاه های مختلف مانند لپ تاپ ها، به سلول های رایانش ابری دسترسی پیدا کنند. محاسبات ابری با چالش های گوناگونی روبرو می باشد. از جمله امنیت، متعادل کننده بار ، برنامه ریزی منابع، مقیاس بندی، مدیریت کیفیت ، مصرف انرژی در مرکز داده، تعادل بار یکی از اصلی ترین چالش ها و نگرانی ها در محیط های ابری محسوب می گردد. (جعفری نژاد قمی و همکاران، ۲۰۱۷)
توافق نامه سطح سرویس (SLA) و رضایت کاربر می تواند توسط تکنیک های بالانس بار و ارائه
الگوریتم و مکانیزم متعادل کننده بار برای موفقیت محیط محاسبات ابری استفاده شود. تحقیقات متعددی در زمینه تعادل بار و برنامه ریزی کار در ابر صورت گرفته است که این مطالعات نشان می دهد که با وجود نقش کلیدی الگوریتم های توازن بار در محاسبات ابر، به خصوص در داده های بزرگ، چند بررسی جامع از این الگوریتم ها وجود دارد. (جعفری نژاد قمی و همکاران، ۲۰۱۷)