بازاریابی شامل فعالیت‌هایی است که در آن، پاسخ‌ها و نیازهای بازار هدف به درستی، شناسایی و به آنها توجه شود. به طور ابتدایی، هدف بازاریابی، شکل دادن رابطه¬ای است که از طریق آن، شرکت قادر باشد به مشتریان محصولات و خدمات خود، اطلاع¬رسانی نماید و علاقه و اشتیاق نسبت به پیشنهادهایش ایجاد نماید. بازاریابی، فرآیندی چندبعدی است که از استراتژی‌های متنوعی ساخته شده است به گونه¬ای که هدف اولیه هر استراتژی بازاریابی، افزایش فروش و سودآوری شرکت است (کیم و کو ، ۲۰۱۲).
فضای سایبری ابزارهای جدیدی برای بازاریاب‌ها ایجاد کرده است که می‌توانند جهت بهبود کارآیی و اثربخشی ارتباطات بازاریابی از آنها استفاده کرده و رویکردهای جدیدی نیز برای به دست آوردن مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود ارائه کرده است (جلیلیان و همکاران، ۱۳۹۱).
یکی از مهمترین تکنیک‌های جدید در این زمینه، استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای بازاریابی و تبلیغات می‌باشد. این کانال بازاریابی در حال توسعه (رسانه‌های اجتماعی) که تقریباً دو سوم کاربران اینترنت را در بر می¬گیرد، فرصت بی¬نظیری را برای برندها و شهرت آنان فراهم کرده است (گودی و همکاران ، ۲۰۱۶).
امروزه با پیشرفت و توسعه روزافزون تکنولوژی و وسایل ارتباطی و اطلاعاتی، نقش رسانه‌های اجتماعی در زندگی افراد و نیز کسب و کارها انکارناپذیر می‌باشد به گونه¬ای که افراد بسیاری در زمینه تصمیم¬گیری برای خرید و یا کسب اطلاعات درباره محصولات موجود در بازار به سراغ این رسانه‌ها می‌روند و اطلاعات مورد نیاز خود را به دست می‌آورند. از طرفی دیگر، نیز شرکت‌ها قدرت و اهمیت این رسانه‌ها را به خوبی درک کرده و به منظور تعامل و ارتباط با مشتریان و مخاطبان خود به سراغ رسانه‌های اجتماعی رفته¬اند.
شرکت‌ها اغلب به دنبال استفاده از رسانه‌های اجتماعی در جنبه‌های مختلف تعاملی خود با مشتریانشان نظیر جستجوی اطلاعات، تعامل، تبلیغات و ارتقای رفتار خرید مشتریان هستند (ژنگ و گریستن ، ۲۰۱۴).
بازاریابی رسانه‌های اجتماعی چیزی متفاوت از روش‌های سنتی بازاریابی است. بنابراین نیازمند توجه ویژه¬ای است تا وفاداری و تصویر برند را به دست آورد. بازاریابی رسانه‌های اجتماعی مرتبط با بازاریابی رابطه¬ای می‌باشد، جایی¬که شرکت‌ها نیاز دارند تا از «تلاش برای فروش» به «ایجاد رابطه» با مشتریان تغییر یابند (اردوگموس و چیچک ، ۲۰۱۲).