سال انتشار مقاله: ۲۰۱۶
عنوان مقاله به انگلیسی:
Defining key drivers of online impulse purchasing: A perspective ofboth impulse shoppers and system users
منبع به فرمت apa:
Wu, L., Chen, K. W., & Chiu, M. L. (2016). Defining key drivers of online impulse purchasing: A perspective of both impulse shoppers and system users. International Journal of Information Management, 36(3), 284-296.
دانلود مقاله به صورت رایگان
جهت سفارش ترجمه مقاله فرم زیر را پر نمائید:

لطفا صبر کنید