این شماره ویژه ژورنال تحقیقات بازرگانی شامل شانزده مقاله است که از مقالاتی ارائه شده در سومین کنفرانس جهانی بازاریابی برگزار شده در سئول ، ۱۹ تا ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۲ ، به میزبانی محققان کره ای علوم بازاریابی ، آکادمی بازاریابی اروپا ، جامعه بازاریابی ژاپن و توزیع ، انجمن بین المللی نساجی و پوشاک ، و آکادمی بازاریابی استرالیا و نیوزلند. این مقالات به خوانندگان ترکیبی جالب از مباحث و روشها در محیط های پیچیده و جهانی بازاریابی ارائه می دهند. آنها به متخصصان بازاریابی ایده ها و رویکردهای جدیدی را برای برخورد موثر با دنیای بازاریابی روزافزون چالش برانگیز ارائه می دهند و بینش محققان بازاریابی را ارائه می دهند که ممکن است تحقیقات آینده را القا کند.