سال انتشار مقاله: ۲۰۱۸
عنوان مقاله به انگلیسی:
Do Colors Change Realities in Online Shopping?
منبع به فرمت apa :
Hsieh, Y. C., Chiu, H. C., Tang, Y. C., & Lee, M. (2018). Do Colors Change Realities in Online Shopping?. Journal of Interactive Marketing, 41, 14-27.
جهت سفارش ترجمه فرم زیر را پر نمائید:

لطفا صبر کنید