مقصد بازاریابی توسط فیلمهای خرد از طریق رسانه های اجتماعی در بین مقصد های چین محبوبیت بیشتری پیدا می کند. کمی در مورد این پدیده در ادبیات جهانگردی منتشر شده است. این تحقیق با استفاده از یک مطالعه موردی نتنوگرافیکی از شهر Shaoxing ، عوامل موفقیت در بازاریابی فیلم های خرد را از نظر مقصد نشان داد. نتایج تحقیق نشان داد که در طی فرایند انتشار میکرو فیلم ، بازاریابان مقصد به طور مداوم و فعالانه با دنبال کنندگان درگیر می شدند و تلاش های بازاریابی آنلاین و آفلاین به خوبی برنامه ریزی و یکپارچه شده بود. با تجسم در یک موضوع عاشقانه ، جاذبه های بدون منحصر به فرد برای بینندگان چشمگیر بود. پیشنهادات و پیامدهای مربوط به بازاریابی مقصد ارائه شده است.