عنوان به انگلیسی:
Brand co-creation through social commerce information sharing: The role of
social media
چکیده انگلیسی:
Consumers are empowered to exert influence on brands through social networking sites (SNSs), which make it
possible for consumers to become active content creators in their relationship with firms. To further understand
brand value co-creation, we use the socio-technical theory to build a model of brand co-creation with key
antecedents−social commerce information sharing, social support, and relationship quality, with privacy concerns
as a moderator. Through an empirical study, we found that social commerce information sharing, social
support and relationship quality positively affect brand co-creation directly/indirectly and privacy concerns
moderate the effects of social commerce information sharing on brand co-creation. This article contributes to the
literature on the value co-creation paradigm and social commerce by: 1) developing the concept of brand cocreation
in social commerce; 2) explaining how consumers engage in online brand co-creation activities; 3)
arguing that privacy concerns may hamper the effects of brand co-creation. Our study provides an innovative
approach to brand management practices in today’s marketplace
چکیده به فارسی با گوگل ترانسلیت:
مصرف کنندگان توانایی تاثیر گذاری بر مارک ها از طریق سایت های شبکه های اجتماعی (SNSs) را دارند که این کار را انجام می دهند
ممکن است برای مصرف کنندگان برای ایجاد سازنده محتوای فعال در رابطه خود با شرکت ها باشد. برای درک بیشتر
همکاری با ارزش برند، ما از تئوری اجتماعی و فنی برای ساخت یک مدل از همکاری با نام تجاری با کلید استفاده می کنیم
پیشگویی-تجارت اجتماعی به اشتراک گذاری اطلاعات، حمایت اجتماعی، و کیفیت ارتباط با نگرانی های مربوط به حفظ حریم خصوصی
به عنوان یک ناظر از طریق یک مطالعه تجربی، ما دریافتیم که به اشتراک گذاری اطلاعات اجتماعی تجارت، اجتماعی
پشتیبانی و کیفیت ارتباط مثبت بر ایجاد همکاری تجاری به طور مستقیم / غیرمستقیم و نگرانی های مربوط به حفظ حریم خصوصی تاثیر می گذارد
به طور متوسط ​​اثرات اشتراک اطلاعات تجارت اجتماعی را در ایجاد همکاری با نام تجاری تعدیل می کند. این مقاله به آن کمک می کند
ادبیات در مورد پارادایم همکاری ارزش و تجارت اجتماعی توسط: ۱) توسعه مفهوم cocreation نام تجاری
در تجارت اجتماعی؛ ۲) توضیح چگونگی مصرف مصرف کنندگان در فعالیت های همکاری با نام تجاری آنلاین؛ ۳)
استدلال می کند که نگرانی های مربوط به حفظ حریم خصوصی می تواند اثرات ایجاد همکاری تجاری را مختل کند. مطالعه ما ابتکاری را ارائه می دهد
رویکرد به شیوه های مدیریت برند در بازار امروز
می توانید مقاله را رایگان دانلود نمائید جهت سفارش ترجمه همین جا سفارش دهید تا با شما تماس برقرار نمائیم و قیمت ترجمه اعلام گردد.

لطفا صبر کنید