در بازاریابی رسانه های اجتماعی ، متداول کردن اهرم روابط اجتماعی برای ارتقاء مشاغل است. با این وجود ، آیا پیوندهای اجتماعی برای رفتار خریداران مهم هستند؟ ما با استفاده از داده های معاملاتی یک پلتفرم بزرگ رسانه های اجتماعی (به عنوان مثال WeChat) یک مطالعه تجربی با استفاده از تئوری سود معاملات انجام دادیم. نتیجه گیری نتیجه گیری شده است: خریداران با روابط اجتماعی قوی با فروشندگان فرکانس خرید بالاتری نسبت به آنهایی که دارای پیوندهای اجتماعی ضعیف هستند ، نشان می دهند. با این وجود ، این نگرش خریداران نسبت به بازاریابی رسانه های اجتماعی ، برای خرید کالاهای با قیمت بالاتر ، می تواند از چنین اثرات بازاریابی در روابط اجتماعی حاصل شود. سرانجام ، ما همچنین پیشنهادهایی را برای تمرین بازاریابی رسانه های اجتماعی و بینش هایی برای تحقیقات آینده ارائه می دهیم.