این مقاله با هدف بررسی رابطه بین طراحی advergame ، تجربه Advergame و رفتار مصرف کننده در فرهنگ ها انجام شده است. برای این منظور ، مطالعه ای برای مقایسه و تقابل الگوهای رفتاری در فرهنگ های برزیل و انگلیس طراحی شده است. یک advergame (Colheita de Café (CC)) ، که دارای مارک Fairtrade است ، از طریق یک رویکرد نشانه شناسی تهیه شده است. شرکت کنندگان از هر دو برزیل (N = 30) و انگلستان (N = 34) دعوت شدند تا قبل از بازی و بعد از گیم پلی ، ادبی را بازی کنند و به یک پرسشنامه پاسخ دهند. نتایج حاکی از آن است که برزیلی ها در مقایسه با مصرف کنندگان انگلیسی ، با عناصر بصری موجود در این advergame بیشتر آشنا بودند. برزیلی ها همچنین نگرش مطلوب تری نسبت به برند داشتند و نشان می دهد که آشنایی بصری می تواند بر رفتار مصرف کننده تأثیر بگذارد. برخلاف انتظارات ما ، هر دو پاسخ دهندگان برزیلی و انگلیس نگرش یکسانی نسبت به ضرب المثل داشتند ، نشان می داد که آشنایی بصری به ویژه روی تجربه Advergame تأثیر نمی گذارد. سهم اصلی این مقاله این است که آشنایی بصری می تواند بر رفتار مصرف کننده در فرهنگ ها تأثیر بگذارد. ما انتظار داریم که یافته های ما در تحقیقات آینده که تفاوت های فرهنگی در طراحی Advergame را بررسی می کند ، مورد استفاده قرار گیرد.